100%-os támogatás - ÉMI válaszai - 1. rész

1. A támogatás mértéke 100% is lehet. Ez azt jelenti, hogy lehet kevesebb is, akár a pontozás, akár más befolyásoló tényező miatt vagy garantált a 100% a kiírásban szereplő értékhatárokig?

„A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.”

„A Nemzeti Hatóság vezetője a pályázat támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról vagy a pályázat elutasításáról dönt.

A Nemzeti Hatóság a pályázatról szakaszos elbírálás keretében a felhívásban rögzített szakasz zárásától számított harminc napon belül dönt.

Ha a pályázati eljárás során, vagy a Támogatói Okirat kiadását követően megállapításra kerül, hogy a Pályázó javára, a jogszabályok, vagy a Pályázati Felhívás megsértése ellenére a Lebonyolító szerv pozitív Lebonyolítói döntést hozott, (ideértve a Lebonyolító szerv tévedését is), úgy a Támogató jogosult a támogatási döntés visszavonására, vagy a Támogatói Okirattól való elállásra.”

„Azon esetben, ha a beruházás elszámolható tevékenységekhez kapcsolódó költséghányada a Támogatói Okiratban rögzítetthez képest csökken, abban az esetben a Kedvezményezett kizárólag az arányosan csökkentett támogatási összeg igénylésére jogosult.”

2. A napelem névleges teljesítménye maximum 20%-kal haladhatja meg az inverter teljesítményét, azonban ez igaz fordítva is? (Például egy 3 KWp napelem teljesítményhez van lehetőség egy 3,6 KW-os invertert tervezni?)

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban jelenleg nem áll rendelkezésre információ, a Támogató szervtől még nem kaptunk állásfoglalást. Kérjük a türelmét, és kövesse figyelemmel a napelem.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket, frissítéseket.

3. Lehetséges 5 KWp napelem mellé például egy 6 KW-os inverter? Vagy az 5 KW-os határ érvényes az inverterre is?

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban jelenleg nem áll rendelkezésre információ, a Támogató szervtől még nem kaptunk állásfoglalást. Kérjük a türelmét, és kövesse figyelemmel a napelem.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket, frissítéseket.

4. Szükséges-e mindenképp műszaki ellenőr mindkét műszaki csomag esetén?

Az „32. alkalmazott műszaki ellenőr költsége” a „3.9 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE”-be tartozik.

A Pályázati Kiírás alapján műszaki ellenőr vagy felelős műszaki vezető alkalmazása nem szükséges.

5. Szükséges-e mindenképp felelős műszaki vezető mindkét műszaki csomag esetén?

Az „32. alkalmazott műszaki ellenőr költsége” a „3.9 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE”-be tartozik.

A Pályázati Kiírás alapján műszaki ellenőr vagy felelős műszaki vezető alkalmazása nem szükséges.

6. A fűtéskorszerűsítési csomag esetén, az energetikus számolja ki a megvalósításra kerülő fűtési rendszer energiaigényét és erre tervezhet a napelemes rendszer kivitelezője?

A regisztrált kivitelezőket terheli a felelősség, hogy a Pályázati felhívásban meghatározott műszaki tartalmakat, a kiírásnak és a kiírásban foglalt további jogszabályoknak megfelelően valósítsa meg.

7. Mindkét műszaki csomag esetén elszámolható energetikai tervezés bruttó 333 375 Ft értékben, azonban nincs részletezve, hogy ez pontosan mit takar. Itt milyen tételeket lehet elszámolni?

Energetikai tervezés alatt a beruházást támogató, ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb mérnöki tevékenységet értjük, melynek eredménye dokumentálható. Ha csupán napelemre szeretne pályázni, nem szükséges energetikai tervezés, sem energetikai tanúsítvány. (Kivéve, ha nem tudja igazolni a fogyasztását). Akkor szükséges energetikai tanúsítvány, ha a fűtéskorszerűsítést is meg kívánja valósítani.

8. Az energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint értékben elszámolható, azonban ha jól értelmezzük, akkor szükséges egy energetikai tanúsítvány a beruházás előtti és a beruházás utáni állapotot bemutatva. A 24 720 Ft a darab ár vagy összesen csak 1 tanúsítványt lehet elszámolni a pályázaton belül a szükséges kettőből?

„A tervezett beruházás előtti és utáni állapotra vonatkozó két darab energetikai tanúsítvány elkészítési költsége kizárólag a 2.1.2 pontban részletezett műszaki tartalom megvalósítása esetén számolható el.”

9. A pályázat benyújtásához szükséges energetikai tanúsítvány mikori lehet, hogy azt el lehessen számolni és ne kerüljön kizárásra? (a benyújtás előtti, ezáltal „megkezdett projektnek” számít?)

A pályázat beadásához szükséges energetikai tanúsítványt a pályázat beadásától számolt 2 évnél nem régebbi fogadható el. Ennek elkészítése nem minősül megkezdésnek.

10. Új ingatlan esetén készült energetikai tanúsítvány, amely nincs egy éves. Ebben az esetben van szükség újra közvetlen a beadást megelőzően vagy elfogadható a korábbi? (Természetesen akkor nem kerülne elszámolásra)

A pályázat beadásához szükséges energetikai tanúsítványt a pályázat beadásától számolt 2 évnél nem régebbi fogadható el.

11. Az 5 kWp névleges teljesítményhez (napelem), van lehetőség egy nagyobb (akár 10 KW-os) inverter telepítésére, ha a különbözet önerőként kerül elszámolásra?

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban jelenleg nem áll rendelkezésre információ, a Támogató szervtől még nem kaptunk állásfoglalást. Kérjük a türelmét, és kövesse figyelemmel a napelem.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket, frissítéseket.

12. Van lehetőség napelemes rendszer telepítésére, abban az esetben, ha a napelemek egy olyan épületre kerülnének telepítésre, amely nem lett külön engedélyeztetve, ezáltal nem szerepel a térképmásolaton?

Felszerelhető a napelem más épületre, amennyiben az ingatlannal egy helyrajzi számon helyezkedik el, és az épület műszakilag megfelel a napelemes rendszer fogadására.

13. Hogyan szükséges értelmezni, hogy „levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint; levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint”? Kizárólag ebben a megvalósításban (1 kültéri és 4 beltéri egység) van lehetőség klíma telepítésére vagy ezt lehet szabadon variálni, a maximális 2 296 134 Ft-ig, akár több kültéri egységgel is?

Amennyiben levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel) kerül felszerelésre, abban az esetben a szettnek 1.148.067.- forint a maximális elszámolható fajlagos költsége, de hőszivattyús beruházásokra összességében maximálisan 2.296.134 forint számolható el egy ingatlanban (ez két szett ára a számítások szerint). Amennyiben ettől az „1+4 szett” műszaki tartalomtól eltérnek, akkor a hőszivattyús beruházásokra összességében maximálisan 2.296.134 forint számolható el egy ingatlanban.

14. A 18. év alatti gyermek és járás fejlettsége alapján kapható pontok befolyásolnak a kérelmek sorrendjén kívül bármit vagy hasonló eséllyel indulhat akár egy gyermektelen család is?

“Azok a pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek a tartalmi értékelésen minden értékelési szempontra megfelelt vagy nem releváns minősítést kapnak. Az egyes szakaszokra benyújtott pályázatokat a tartalmi értékelésen kapott pontszám alapján csökkenő sorrendbe szükséges rendezni. A rendelkezésre álló támogatási keretet a tartalmi értékelésen minden szempontra megfelelt vagy nem releváns minősítést kapott pályázatok között szükséges felosztani, a pontszám szerint felállított sorrend alapján.”

A pontozás további részleteit illetően ügyfélszolgálatunk nem rendelkezik egyéb információval.

15. A nyílászárók megfelelése szempontjából kizárólag a lakóingatlant veszik figyelembe vagy minden azonos helyrajzi számmal rendelkező épületet?

„kizárólag állandó lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható”

Tájékoztatjuk, hogy a lakófunkciót ellátó épületrészt összes fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáróját cserélni szükséges.

16. Az akkumulátor méretezésében kinek a számítását veszik figyelembe?

Helyszíni felmérést követően, az adott ingatlan paraméterei alapján állapítható meg a kivitelező által.

17. A második műszaki csomag igénybevétele esetén a fűtési rendszer kiváltásának az is feltétele, hogy a meglévő fűtési rendszert teljesen megszüntessük vagy emellett bekötve maradhat például a gáz, megmaradhat a gázkazánunk, stb?

A pályázat célja, hogy a jelenleg meglevő, a most kialakítandó fűtési rendszernél vélhetően korszerűtlenebb rendszert modernebb, energiahatékonyabb rendszerrel váltsa ki a Pályázó. Így a most beépített rendszernek szükséges az elsődleges rendszernek lennie, amit elsődlegesként is kell használni. A Támogató álláspontja értelmében a jelenlegi fűtésrendszert nem szükséges eltávolítani, kiszerelni, kikötni, de a Felhívás elvárásait szükséges figyelembe venni a mindennapi használat során.

18. Amennyiben meglévő napelemes rendszert szeretnénk bővíteni a második, fűtéskorszerűsítési csomag kapacitáshatáráig, abban az esetben is változik az áramszolgáltatóval történő elszámolás szaldóról?

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza. A 2.1.2 pont szerinti műszaki tartalom választása esetén a készítendő energetikai tanúsítványok alapján megállapított energiamegtakarítás értékét a Kedvezményezett ellenérték fejében nem értékesítheti. Tehát a fent nevezett vállalás arra vonatkozik, hogy az elszámolás változása esetén szükséges az új elszámolást alkalmazni.

19. „kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni” Egész pontosan milyen távvezérlést kell tudnia az inverternek?

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy a Pályázati Felhívás 2.1 pontja értelmében „kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni;”

20. A 2.1.2. pont szerinti akkumulátoros energiatárolónak, illetve az energiatárolóval szerelt napelemes rendszernek az alábbi minimális műszaki feltételeknek kell megfelelni: minimum 10 év vagy 6000 töltési-merítési ciklus élettartam. Ez azt jelenti, hogy egy napelemes rendszer minden elemére legalább 10 év garanciát szükséges vállalnia a gyártónak és emellett 10 év kivitelezési garanciát is szükséges vállalnia a vállalkozónak?

 „Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a lakossági pályázaton nyertes személyekkel kötendő Vállalkozási szerződésben a beépített napelemes rendszer egészére legalább 10 éves, egyéb beépített rendszer esetén pedig legalább 2 éves szavatosságot és jótállást szükséges vállalni. A kivitelezői munka zárásaként a teljes műszaki dokumentáció átadandó a magánszemély részére az átadás-átvételi dokumentumokkal együttesen.”

21. Tanyára vehető fel támogatás, ha a tulajdoni lap szerint lakóépületre történne a beruházás?

A pályázati felhívás állandó lakhatási célra épült épületekre vonatkozik. Amennyiben a tanya áramszolgáltatással érintett, illetve a beruházást követően lakottá válik, abban az esetben az egyéb feltételek betartása esetén korszerűsítése vonatkozásában támogatás igényelhető.

Amennyiben nem lakóingatlan szerepel a tulajdoni lapon, akkor igazolni szükséges, hogy az épület állandó lakhatási célt szolgál, használatbavételi (lakhatási) engedéllyel vagy egyéb bizonyító erejű dokumentummal (jegyző, építési hatóság stb. által kiállított hivatalos dokumentum).

22. Akinek fázisbővítésre van szüksége, az szenved bármilyen hátrányban azzal szemben, akinek nincs rá szüksége?

Ez ügyben érdemes a szolgáltatónál előre tájékozódni.

23. Van lehetősége visszalépnie a kivitelezőnek abban az esetben, ha az áramszolgáltató miatt elhúzódik az engedélyeztetés folyamata és kevés esély marad, hogy beleférjen az adott határidőbe (14 vagy 18 hónap)?

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy amennyiben a pályázat benyújtása során becsatolt Vállalkozási szerződés bármely okból felbontásra kerül, abban az esetben az elszámoláshoz mellékelendő a kétoldalúan aláírt szerződésmegszüntetésre irányuló dokumentum, illetve az új Kivitelezővel kötött 6. számú mellékletnek megfelelő Vállalkozási szerződés, továbbá az annak mellékletét képező online felületen összeállított, aláírt költségvetés is.

A szerződés megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a szerződés megszüntetése kétoldalú, vagyis mindkét fél részéről jóváhagyott. Ha valamilyen nem teljesítés vagy egyéb probléma miatt dönt úgy az egyik fél, hogy szerződést bontanak, akkor ez Támogató Okirat módosítást is von maga után.  A Támogatói Okirat rögzíti a kivitelező vállalkozást is, ezért szükséges ilyen esetben módosítani.
Viszont abban az esetben, ha már a szerződéshez valamilyen előlegigénylés vagy teljesítés is társul, akkor a kivitelező váltással egy támogatói összeg visszafizetése is tartozik.

További bejegyzések
Elvesztél az információk tengerében? Szaldó? Bruttó? Mi segítünk!

Meglévő rendszertulajdonosok, 2023.09.07. előtti igénybejelentéssel rendelkezők Nemrég írtunk blogot a várható fejleményekkel kapcsolatban, akkor azonban még csak kalkulálni tudtunk az esetleges lehetőségekkel. Nagy port kavart az a TikTok videó, amiben az éves szaldó megszüntetését vetítette előre Lantos Csaba energiaügyi miniszter a már meglévő napelemes rendszerek vonatkozásában. Ezt követően a Fidesz frakcióvezetője a bejelentés felülvizsgálatát kérte, […]

Tovább olvasom
Nézzük az aktuális helyzetet!

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők! Az elmúlt hetekben nap, mint nap fokozott figyelemmel kísérjük az őszre ígért konkrét információkat, ami egyaránt hatással lehet meglévő és leendő Ügyfeleinkre is. Ezért készítettünk egy rövid összefoglalót az aktuális helyzetről. Meglévő napelemes rendszerrel rendelkező Ügyfelek: Még van remény, nincs minden veszve! A múlt héten nagy port kavart Lantos Csaba energiaügyi miniszter […]

Tovább olvasom
Van már engedélyed?

Mi vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek hálózatra visszatápláló (2022 októberig beadott igénybejelentés esetén) engedéllyel, szerződéssel? A jelenleg ismertek szerint még mindig azok járnak a legjobban, akik tavaly időben intézkedtek és akár önállóan, akár egy napelemes cégen keresztül, de beadták az igénybejelentésüket az áramszolgáltató felé. Náluk ugyanis minden feltétel adott. Az áramszolgáltató lassú ügyintézésének ellenére, mostanra […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram