Miért utasítják el a leggyakrabban az otthonfelújítási kérelmet?

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a legjellemzőbb hibák az alábbiak, ezekre különösen ügyelni kell, érdemes a kérelem benyújtása előtt végigfutni a listát. Azonban szerencsére nemcsak elutasításhoz, hiánypótláshoz is vezethetnek bizonyos hibák. A kérelem elutasítása esetén – amennyiben megfelel a feltételeknek – lehetőség van újabb kérelmet benyújtani 2022. december 31-ig.

 1. az igénylőnek – vagy együttes igénylés esetén valamelyik félnek – az igénylés időpontjában köztartozása volt (Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget (ötezer forintot) meghaladó köztartozással.);
 2. az igénylő vagy a támogatásra jogosító gyermek állandó lakóhelye nem a felújított ingatlanban van, illetve, ha a benyújtást megelőző egy éven túl került a tulajdonukba a lakás, nincs egy éve, hogy bejelentkeztek (a tartózkodási hely nem azonos az állandó lakcímmel);
 3. az ingatlan fő rendeltetése a tulajdoni lap szerint nem lakás (hanem pl. beépítetlen terület);
 4. nincs meg a megfelelő tulajdoni hányad (a támogatással érintett lakásban együttesen (együttes igénylés esetén az igénylőknek együtt, vagy kiskorú gyermekeiknek) legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük);
 5. a kérelem benyújtásakor a gyermek már betöltötte a 25. életévét;
 6. nem megfelelően teljesítik a hiánypótlást.
 7. Hiányos dokumentáció: nem került benyújtásra valamennyi, kötelezően benyújtandó dokumentum: ilyen a jogszabály szerint a kérelem és a számlák mellett a vállalkozási szerződés másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, a számlaösszesítő, az 1. számú nyilatkozat, az igénylő(k) személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentum másolata.
 8. Nem együttes igénylés: a támogatást házas- és élettársaknak együttesen kell igényelniük, de gyakran előfordult eddig, hogy az igénylő egyedüli igénylőként nyújtotta be a kérelmet, melyből megállapítható, hogy az házastársával/élettársával együttes igénylést kellett volna benyújtaniuk.
 9. Nem minden gyermek feltüntetése: az igénylő a kérelemben nem minden, - vele azonos lakóhellyel rendelkező - gyermeket tüntetett fel.
 10. Hiányzó aláírás: az igénylő nem írta alá a kérelem nyomtatványt.
 11. Kötelező mezők üresen hagyása: a kérelem nyomtatványon nincs kitöltve minden kötelezően töltendő mező, melyek (”*”) csillaggal jelöltek.
 12. Hiányzó szülői adatok: egyedüli igénylésnél a gyermek adatainál sokszor nem kerülnek feltüntetésre az apa vagy az anya adatai.
 13. Hiányzó aláhúzások: az 1. számú nyilatkozaton a 2., a 3. és a 4. pontban a megfelelő dőltbetűs részek aláhúzása nem történt meg.
 14. Hiányzó törlés a nyilatkozaton: az igénylő nem kiskorú rokona gyámjaként nyújtja be a kérelmet, ennek ellenére az 1. számú nyilatkozat 5. pontjának törlése nem történt meg.
 15. Hibás törlés a nyilatkozaton: Az 1. számú nyilatkozaton az 5. pont törlése után a következő 3 bekezdés („Hozzájárulok ahhoz, hogy…) is törlésre került.
 16. Felcserélt adatok: a 2. számú nyilatkozaton az igénylő és a kérelmező igénylő adatait felcserélik, illetve nem a házastárs, hanem a kérelmező írja alá.
 17. Nagykorú gyermek hozzájárulásának hiánya: a 3. számú nyilatkozat nem került kitöltésre és aláírásra a nagykorú gyermek által, melyben hozzájárul adatai kezeléséhez.
 18. Felcserélt adatok: a 3. számú nyilatkozaton a nyilatkozattevő (nagykorú gyermek) és a kérelmező adatait felcserélték.
 19. Hiányzó elektronikus hitelesítés: az ügyfélkapu (SZÜF) felületen benyújtott kérelmet és mellékleteit az igénylő nem látta el elektronikus hitelesítéssel.
 20. Eltérő lakcímek: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő címmel.
 21. Hibás helyrajzi szám: társasházi ingatlan esetében nem az albetét, hanem a társasház helyrajzi száma kerül feltüntetésre a kérelemben és/vagy szerződéseken.
 22. Hiányos vállalkozói szerződés: a vállalkozói szerződés nem tartalmazza valamennyi, a Kincstár honlapján közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemet.
 23. Hiányzó vállalkozói szerződés: a munkadíjat tartalmazó számlához nem csatolnak vállalkozási szerződést.
 24. Hiányzó melléklet az elvégzett munkákról: hiányzik a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete.
 25. Hibásan feltüntetett anyagköltség: a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében feltüntetésre kerül az anyagköltség, melyről nem a vállalkozó állított ki számlát, hanem a kérelmező vásárolta meg.
 26. Összevont számlaösszeg: a kérelemhez csatolt számlán az anyagköltség és a vállalkozói díj egy összegben került feltüntetésre.
 27. Felújítási munkálatok hiányos részletezettsége: a benyújtott dokumentumok alapján a felújítási munkálatok nincsenek megfelelően részletezve, azoknak megismerése nem lehetséges.
 28. Több számlaösszesítő: nem egy darab, építési tevékenységenként összesített számlaösszesítőt csatolnak a kérelemhez, hanem többet, ahány típusú tevékenységet végeztek.
 29. Összevont számlatételek a számlaösszesítőn: a számlaösszesítőben nem építési tevékenységenként megbontva szerepel az anyagköltség és a munkadíj, hanem a számlatételek kerülnek felsorolásra.
 30. Hiányzó kifizetést igazoló dokumentum: az átutalással teljesített számla kifizetését igazoló dokumentum nem kerül benyújtásra. Az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum benyújtási szükséges. Ez lehet a bankszámlakivonat, de a netbankból kinyomtatott tranzakciós bizonylat is megfelelő, a bank külön aláírása, pecsétje nélkül is. A számla ellenértékét bárki kiegyenlítheti. A közlemény rovatban azonban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely számlára vonatkozik. Nem feltétlen szükséges arról a számláról kiegyenlíteni a költséget, amelyik a kérelmen szerepel.
 31. Hiányzó előlegszámla: csak végszámla kerül benyújtásra, az előleg számlát nem csatolják hozzá.
 32. Adószám feltüntetése: a számlán adószám is szerepel a vevő adatai között (a támogatást magánszemélyként szükséges benyújtani, magánszemélyeknek pedig nincs adószámuk).További bejegyzések
Elvesztél az információk tengerében? Szaldó? Bruttó? Mi segítünk!

Meglévő rendszertulajdonosok, 2023.09.07. előtti igénybejelentéssel rendelkezők Nemrég írtunk blogot a várható fejleményekkel kapcsolatban, akkor azonban még csak kalkulálni tudtunk az esetleges lehetőségekkel. Nagy port kavart az a TikTok videó, amiben az éves szaldó megszüntetését vetítette előre Lantos Csaba energiaügyi miniszter a már meglévő napelemes rendszerek vonatkozásában. Ezt követően a Fidesz frakcióvezetője a bejelentés felülvizsgálatát kérte, […]

Tovább olvasom
Nézzük az aktuális helyzetet!

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők! Az elmúlt hetekben nap, mint nap fokozott figyelemmel kísérjük az őszre ígért konkrét információkat, ami egyaránt hatással lehet meglévő és leendő Ügyfeleinkre is. Ezért készítettünk egy rövid összefoglalót az aktuális helyzetről. Meglévő napelemes rendszerrel rendelkező Ügyfelek: Még van remény, nincs minden veszve! A múlt héten nagy port kavart Lantos Csaba energiaügyi miniszter […]

Tovább olvasom
Van már engedélyed?

Mi vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek hálózatra visszatápláló (2022 októberig beadott igénybejelentés esetén) engedéllyel, szerződéssel? A jelenleg ismertek szerint még mindig azok járnak a legjobban, akik tavaly időben intézkedtek és akár önállóan, akár egy napelemes cégen keresztül, de beadták az igénybejelentésüket az áramszolgáltató felé. Náluk ugyanis minden feltétel adott. Az áramszolgáltató lassú ügyintézésének ellenére, mostanra […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram