Mit kell tudni az Otthonfelújítási támogatás kérelemhez csatolandó dokumentumokról?

A Magyar Államkincstár honlapján (Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának nyomtatványai) megtalálható dokumentumokat érdemes leellenőrizni mielőtt feltöltené vagy beadná azokat! Minden nyomtatványnak van egy verziószáma és egy dátuma, amire érdemes figyelni, mert rendszeresen frissítik őket.

Amennyiben a napelemes rendszeren kívül más projektet is szeretne elszámolni, minden kivitelezőnél külön-külön meg kell valósulnia a feltételeknek, kivéve az anyag és munkadíj költségének eloszlását, mert ezt összesítve nézik.

A következő dokumentumokat szükséges benyújtani a támogatáshoz:

1. Számlaösszesítő (akkor is ki kell töltenie és csatolnia szükséges kérelméhez, ha mindössze egyetlen számlája van) - szükség esetén ezt elkészítjük az általunk kiállított számlára.

Az építési tevékenység, a munkadíj vagy anyagköltség jelölése és az áfa mérték választható elem a legördülő listából.

2. Vállalkozási szerződés vagy szerződések másolata

A szerződés formailag nem kötött, nem kötelező a Kincstár által közzétett formátumot használni, azonban az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló bekezdést, amit kérnek, beleírtuk a mi szerződésünkbe is. A minta 1. számú mellékelte nem egyezik meg a mi szerződésünk mellékletével. A mi esetünkben ez a tételes árajánlat, azonban a Kincstár szerződés mintájának mellékletét mi külön kitöltjük, így ez a nyilatkozat sem fog hiányozni.

3. Számla vagy számlák másolata

A számlán tételesen jelennek majd meg a rendszerelemek. A támogatás megköveteli, hogy a napelemes rendszer anyag és munkadíja legalább 75-25% arányban jöjjön ki. Mi azt javasoljuk, hogy az előleg számlák is legyenek csatolva, illetve utalás esetén az ezekhez tartozó (bélyegzővel és aláírással ellátott) előleg bekérő okmányok is, készpénzes kiegyenlítés esetén pedig a számlához készített bevételi pénztárbizonylat vagy nyugta!

4. Az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok másolatai

Az átutalással kiegyenlített számlákhoz szükséges a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolata, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

5. Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata

Önnek, együttes igénylés esetén a házastársának vagy élettársának, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke lakóhelyét igazoló hatósági igazolványaik másolata szükséges. A jogosultsághoz a kérelem benyújtásának időpontjában a felújított ingatlan címével megegyező lakóhely megadása szükséges, amelyben Ön, házastársa vagy élettársa, illetve valamennyi gyermek bejelentett állandó lakóhelye legalább 1 éve fennáll. Nem kell alkalmazni az előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, illetve a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetében a magzatra és az egy évnél nem régebben született gyermekre vonatkozóan, továbbá ha az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

6. Személyazonosságok igazolására alkalmas igazolványok másolata

Az Ön, együttes igénylés esetén a házastársa vagy élettársa igazolványa (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) is szükséges!

7. Büntetőjogi felelőssége tudatában tett a kérelem 1. számú melléklete szerint nevesített nyilatkozata

8. Kérelem

Az (A) blokkban Önre, mint igénylőre, illetve, ha házastársával vagy élettársával együttes igénylőként igénylik a támogatást, akkor a (B) blokkban házastársára vagy élettársára vonatkozó személyes adatokat a másolatban csatolandó személyes okmányban szereplő adatokkal megegyezően kell kitöltenie. A házastársára vagy élettársára vonatkozó adatok kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha lakóhelyük megegyezik és így együttes igénylőként nyújtják be a kérelmet.

A támogatás feltétele, hogy Ön, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa is, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezzen.

A lakóhely egyéves időtartamára vonatkozó korlátozó feltételt nem kell vizsgálni a 12. hetet betöltött magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetében. Figyelmen kívül lehet hagyni az egyéves időtartamra vonatkozó korlátozó feltételt akkor, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az Ön vagy együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa, valamint kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ha a 12. hetet betöltött magzatra tekintettel igényli a támogatást, akkor csatolnia szükséges a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás másolatát.

A (C) blokkban szereplő adatokat valamennyi, a Rendelet szerinti gyermeke tekintetében meg kell adnia.

Gyermeknek minősül a támogatás szempontjából az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeke addig az időpontig, amíg a gyermek a 25. életévét nem töltötte be. A 25. életévét betöltött és a 25. életkor feletti gyermek esetén olyan gyermekre tekintettel igényelhető támogatás, akinek az egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőző időponttól munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, vagy aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül.

Az (E) blokkban az otthonfelújítással érintett ingatlanra vonatkozó adatokat kötelező kitöltenie. Az ingatlan helyrajzi számát pontosan kell megadnia. Az igénylés feltétele, hogy Ön vagy együttes igénylés esetén az igénylők együtt, valamint kiskorú gyermekeik a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezzenek. A tulajdoni hányad százalékban történő megadása kötelező.

Amennyiben az (E) blokk 31. pontjában a „Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan-e?” kérdésre igen választ ad, akkor kérelméhez csatolni szükséges a közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodást, vagy a használati megosztásról szóló bírósági ítéletet.

Amennyiben az (E) blokk 33. pontjában bármelyik kérdésre igen választ ad, akkor csatolnia kell kérelméhez a hitelintézet által elfogadott költségvetés másolatát, valamint a családi otthonteremtési (Falusi CSOK) támogatás keretében már elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát.

Amennyiben az (E) blokk 34. pontjában jelöli, hogy az otthonfelújítás megvalósításához hitelintézeti (banki) kölcsönt vett igénybe, a kölcsönszerződést is mellékelni kell a kérelemhez.

Amennyiben részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására nézve érvényesítette a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti jelzáloghitel-csökkentési támogatást, a hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását is csatolnia szükséges az otthonfelújítási kölcsön fennálló tőketartozás és járulékai összegére vonatkozóan.

9. (F) A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA (KÉRELEM része)

Ellenőrizze, hogy minden kötelezően és opcionálisan szükséges dokumentumot csatolt a kérelemhez! A csatolt dokumentumok esetében az utolsó oszlop kitöltése kötelező!

Napelemes rendszer esetében ez a nyilatkozat is kötelező, ezt mi töltjük ki!

Továbbá érdemes figyelembe venni a módosított kormányrendelet részleteit!

Amennyiben 2021.06.30. előtt megtörténik a mérőóra csere, vagy annak átprogramozása és nincs más projektje (amit el szeretne számolni a támogatás keretein belül), akkor beadható minden dokumentum 2021.06.30. előtt. Ebben az esetben nem szükséges megvárni a hálózathasználati szerződést, viszont kérnek teljesítési igazolást, az 5. számú nyilatkozatot a bruttó 450 000 Ft/kWp-s határ betartásáról és a tételes végszámlát (ezeket mind mi készítjük el, de természetesen minden más kötelezően benyújtandó, korábban említett nyilatkozat is szükséges hozzá!) Ha ezeket beadja a határidő előtt, SZALDÓ ELSZÁMOLÁSBAN MARAD!

A másik lehetőség, hogy 2021.06.30. után adja be a kérelmet, mert több projektje is van, ami csak később valósul meg. Ebben az esetben, ha megtörtént a mérőóra csere 2021.06.30. előtt, akkor teljesítési igazolást, az 5. számú nyilatkozatot a bruttó 450 000 Ft/kWp-s határ betartásáról, a tételes végszámlát és az áramszolgáltató nyilatkozatát az óracsere időpontjáról szükséges benyújtania és szintén SZALDÓ ELSZÁMOLÁSBAN MARAD!

A harmadik lehetőség akkor van, ha az óracsere csak 2021.06.30. után valósul meg, ebben az esetben a teljesítési igazolást, az 5. számú nyilatkozatot a bruttó 450 000 Ft/kWp-s határ betartásáról, a tételes végszámlát, az áramszolgáltató nyilatkozatát az óracsere időpontjáról és a villamosenergia kereskedő nyilatkozatát a bruttó elszámolásról szükséges benyújtania, viszont ez már BRUTTÓ ELSZÁMOLÁSt jelent.

Amennyiben kérdése van, keressen minket bizalommal és igyekszünk segíteni a dokumentumok előkészítésében!

További bejegyzések
Elvesztél az információk tengerében? Szaldó? Bruttó? Mi segítünk!

Meglévő rendszertulajdonosok, 2023.09.07. előtti igénybejelentéssel rendelkezők Nemrég írtunk blogot a várható fejleményekkel kapcsolatban, akkor azonban még csak kalkulálni tudtunk az esetleges lehetőségekkel. Nagy port kavart az a TikTok videó, amiben az éves szaldó megszüntetését vetítette előre Lantos Csaba energiaügyi miniszter a már meglévő napelemes rendszerek vonatkozásában. Ezt követően a Fidesz frakcióvezetője a bejelentés felülvizsgálatát kérte, […]

Tovább olvasom
Nézzük az aktuális helyzetet!

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők! Az elmúlt hetekben nap, mint nap fokozott figyelemmel kísérjük az őszre ígért konkrét információkat, ami egyaránt hatással lehet meglévő és leendő Ügyfeleinkre is. Ezért készítettünk egy rövid összefoglalót az aktuális helyzetről. Meglévő napelemes rendszerrel rendelkező Ügyfelek: Még van remény, nincs minden veszve! A múlt héten nagy port kavart Lantos Csaba energiaügyi miniszter […]

Tovább olvasom
Van már engedélyed?

Mi vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek hálózatra visszatápláló (2022 októberig beadott igénybejelentés esetén) engedéllyel, szerződéssel? A jelenleg ismertek szerint még mindig azok járnak a legjobban, akik tavaly időben intézkedtek és akár önállóan, akár egy napelemes cégen keresztül, de beadták az igénybejelentésüket az áramszolgáltató felé. Náluk ugyanis minden feltétel adott. Az áramszolgáltató lassú ügyintézésének ellenére, mostanra […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram