100%-os támogatás - ÉMI válaszai - 2. rész

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: A fenntartási időszak alatt van-e lehetőség bővíteni a napelemes rendszert önerőből?

A fenntartási és monitoring időszak lezárulási idő előtt a támogatott műszaki beruházások elbontása, módosítása, cseréje nem lehetséges. Arra van lehetőség, hogy a támogatott műszaki beruházás érintetlenül hagyása mellett új műszaki tartalommal fejlesszék az ingatlant.

A napelemes rendszer bővítése ezek szerint a „műszaki beruházás módosításának” számít?

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha semmilyen mértékben és formában nem érinti a jelen pályázat keretein belül létrejött rendszert a bővítés (tehát nem erre az inverterre lesz csatlakoztatva), továbbá külön szerződést kötnek a másik rendszerről, abban az esetben nincs akadálya ennek a tevékenységnek.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Van-e lehetőség pályázni abban az esetben, ha a kérelem benyújtását követően, de a fizikai megvalósulás előtt, a Pályázó le szeretné cserélni a tetőt, ki szeretné építeni a központi fűtést és padlófűtést, azonban ez a pályázat benyújtásáig már nem valósul meg?

Amennyiben a pályázat benyújtásakor emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb – jelen pályázat keretében – nem támogatható energetikai felújítás van folyamatban, illetve a pályázatbeadást követően, a pályázat megvalósítása közben azt kivitelezni tervezik, abban az esetben a záró kifizetési igényhez mindösszesen 2 darab energetikai tanúsítvány csatolása szükséges. Az előző bekezdésben említett, a jelen támogatásból elszámolható beruházás lezárását követő tanúsítványon kívül be kell nyújtani az emeletráépítés, épületbővítés, valamint egyéb nem támogatható energetikai felújítás befejeződését követő állapotra vonatkozó tanúsítványt is.
Előzőek alapján tehát 2 db tanúsítvány bemutatása kötelező (kezdeti állapotról, majd a beruházás utáni végállapotról), ha közben más forrásból emeletráépítés és épületbővítés, vagy egyéb jelen pályázaton kívüli energetikai beruházás történik, úgy ezen 2 db tanúsítványt egy harmadikkal szükséges kiegészíteni, ami a külön forrásból megvalósuló építési tevékenységek energetikai jellemzőit tartalmazza.

Az Ön által felsorolt tevékenységek (pl.: tető cseréje), megváltoztatják a ház energetikai jellemzőit, ezért szükséges +1 energetikai tanúsítvány, ahogy a lent idézett mondat kéri.

Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás korrigált változata, amely a következő módosítást tartalmazza, mely választ ad a kérdésére:

„Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület a támogatott munkálatok kivitelezésének megkezdésekor olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.”

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Csak napelemes rendszer esetén bruttó 2 900 000 Ft a maximális elszámolható költség, azonban 5 x 485 645 = 2 428 225. A kettő közötti különbség mire számolható el?

Amit a pályázati felhívás „nem elszámolható” része nem tartalmaz, és a napelemes rendszerhez köthető, és belefér az összeköltségbe, akkor az elszámolható. Így olyan tételek is beletartozhatnak, amik a részletes fajlagos költségeknél nem került felsorolásra.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Csak akkor elszámolható költség a 3 fázis kiépítése és a villanyóra szabványosítása, ha a támogatói okirat megérkezését követően indítjuk el a folyamatot?

A villanyszerelési munkálatok csak abban az esetben elszámolhatóak, ha azok nélkülözhetetlenek a beruházás megvalósulásához. „A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;”

„A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg. Korábban megkezdhető a napelemes rendszer vagy a hőszivattyú telepítésével összefüggő, a területileg illetékes elosztótársaság döntését igénylő eljárás (pl. 3 fázis vagy más engedélyezési eljárások) megindítása azzal a feltétellel, miszerint az e tevékenységgel összefüggő kivitelezői számla keltezése nem lehet korábbi a Támogatói Okirat hatályba lépésénél.

A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg. Korábban megkezdhető a napelemes rendszer vagy a hőszivattyú telepítésével összefüggő, a területileg illetékes elosztótársaság döntését igénylő eljárás (pl. 3 fázis vagy más engedélyezési eljárások) megindítása azzal a feltétellel, miszerint az e tevékenységgel összefüggő kivitelezői számla keltezése nem lehet korábbi a Támogatói Okirat hatályba lépésénél.

Ebből kifolyólag, a Támogatói Okirat hatálybalépése előtt az engedélyeztetési eljárások kezdhetők meg, nem maga a tevékenység.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: A 3 fázis kiépítése és a villanyóra szabványosítására is szükséges a pályázónak árajánlatot kérni és beletenni a pályázatba, hogy elszámolható legyen?

Az alapkövetelmények, tervezés és engedélyezés, kötelező nyilvánosság, tanúsítás finanszírozása történhet a 13%-os támogatási előlegből, vagy előfinanszírozható, és a záró kifizetési igénnyel kerül utólag kifizetésre.

A fentiekből azon tevékenységek esetén, melyekre kivitelezői szerződést kötöttek (6. számú melléklet), 40% szállítói előleg igényelhető, valamint a mérföldköveknél utófinanszírozható.

A kötelező nyilvánosság biztosítás minden esetben a kivitelező feladata.

Minden esetben kell vállalkozói szerződés, kivéve az áramszolgáltatók esetében. A nem regisztrált kivitelezők esetén is szükséges a vállalkozói szerződés, de nem szükséges a 6. számú melléklet használata.

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy a 3 fázis kiépítésére nem szükséges árajánlatot kérni, de külön szerződést szükséges kötni, amennyiben nem a regisztrált kivitelező végzi ezt a tevékenységet. Az energetikai tanúsítvány utófinanszírozott tevékenység. A pályázónak szükséges előre kifizetni, majd finanszírozása történhet a 13%-os támogatási előlegből, vagy előfinanszírozható, és a záró kifizetési igénnyel kerül utólag kifizetésre.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Az áramszolgáltató felé történő engedélyeztetés csak akkor elszámolható, ha a támogatói okirat megérkezését követően indítjuk el a folyamatot?

A villanyszerelési munkálatok csak abban az esetben elszámolhatóak, ha azok nélkülözhetetlenek a beruházás megvalósulásához. „A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;”

„A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg. Korábban megkezdhető a napelemes rendszer vagy a hőszivattyú telepítésével összefüggő, a területileg illetékes elosztótársaság döntését igénylő eljárás (pl. 3 fázis vagy más engedélyezési eljárások) megindítása azzal a feltétellel, miszerint az e tevékenységgel összefüggő kivitelezői számla keltezése nem lehet korábbi a Támogatói Okirat hatályba lépésénél.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Az áramszolgáltató felé történő engedélyeztetést végezheti a napelemes kivitelező, amennyiben alvállalkozója egy villamos tervező?

Az alapkövetelmények, tervezés és engedélyezés, kötelező nyilvánosság, tanúsítás finanszírozása történhet a 13%-os támogatási előlegből, vagy előfinanszírozható, és a záró kifizetési igénnyel kerül utólag kifizetésre.

A fentiekből azon tevékenységek esetén, melyekre kivitelezői szerződést kötöttek (6. számú melléklet), 40% szállítói előleg igényelhető, valamint a mérföldköveknél utófinanszírozható.

A kötelező nyilvánosság biztosítás minden esetben a kivitelező feladata.

Minden esetben kell vállalkozói szerződés, kivéve az áramszolgáltatók esetében. A nem regisztrált kivitelezők esetén is szükséges a vállalkozói szerződés, de nem szükséges a 6. számú melléklet használata.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a napelemes cég alvállalkozója rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, nincs akadálya annak, hogy az engedélyeztetési eljárást elvégezze.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Az engedélyeztetés és a kötelező nyilvánosság is beleszámít a bruttó 485 645 Ft-os kWp határba vagy csak erre a szempontra szükséges figyelni: "A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át"?

„A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

- 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;

- 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;

- villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;”

Felhívjuk figyelmét, hogy az engedélyeztetés külön tevékenység, amire a következő szabályok vonatkoznak: „Az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át. A tervezésre vonatkozóan maximum az elszámolható kivitelezési költség 10 %-a számolható el.”

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Az akkumulátoros tárolóegységre, napelemes rendszerre, engedélyeztetésre, kötelező nyilvánosságra köthető egy szerződés, amennyiben mindent a napelemes kivitelező végzi?

Az alapkövetelmények, tervezés és engedélyezés, kötelező nyilvánosság, tanúsítás finanszírozása történhet a 13%-os támogatási előlegből, vagy előfinanszírozható, és a záró kifizetési igénnyel kerül utólag kifizetésre.

A fentiekből azon tevékenységek esetén, melyekre kivitelezői szerződést kötöttek (6. számú melléklet), 40% szállítói előleg igényelhető, valamint a mérföldköveknél utófinanszírozható.

A kötelező nyilvánosság biztosítás minden esetben a kivitelező feladata.

Minden esetben kell vállalkozói szerződés, kivéve az áramszolgáltatók esetében. A nem regisztrált kivitelezők esetén is szükséges a vállalkozói szerződés, de nem szükséges a 6. számú melléklet használata.

Az egyes tevékenységekre külön szerződés kötendő.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Amennyiben lakcímkártya szerint a Pályázó az ingatlanban lakik már akár egy éve, de a gyakorlatban az elszámoló számlán szereplő villanyfogyasztás nem fedezi a valóságot, mert nem használta eddig életvitelszerűen az ingatlant, leigazolhatja a várható fogyasztását az energetikus és lehet erre méretezni a napelemes rendszert?

Az újfajta számítási mód szerint:

A támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott  értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et, továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.

Hamarosan megjelenik a pályázati felhívás korrigált változata, amely a fent olvasható új számítási módot tartalmazza, orvosolta azt a problémát, hogy számos pályázó nem rendelkezik egy teljes éves fogyasztással. A lent is olvasható számítási mód helytálló, a Támogató szervezet döntését tükrözi, hamarosan a felhívásban is olvasható lesz.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Van lehetősége a Pályázónak a napelemes rendszer többlettermelését visszaigényelni az áramszolgáltatótól? Ha nem, akkor a fenntartási időszak után sem?

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza. A 2.1.2 pont szerinti műszaki tartalom választása esetén a készítendő energetikai tanúsítványok alapján megállapított energiamegtakarítás értékét a Kedvezményezett ellenérték fejében nem értékesítheti. Tehát a fent nevezett vállalás arra vonatkozik, hogy az elszámolás változása esetén szükséges az új elszámolást alkalmazni.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Mi történik abban az esetben, ha az 1100-as osztót nem tudjuk alkalmazni a napelemes rendszer esetében, mert műszakilag nem lesz működőképes a rendszer?

Az újfajta számítási mód szerint:

A támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott  értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et, továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: A villanyfogyasztáshoz mért 1100-as osztó estében hány tizedes jegyig szükséges figyelni a napelemes rendszer névleges teljesítményét?

Az újfajta számítási mód szerint:

A támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott  értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et, továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.

Amennyiben kérdésére a rendszer méretezésére irányul, tájékoztatjuk, hogy a szükséges, minimális mértékig felfelé kerekíthető a rendszer mérete, a megadott teljesítménykorlátok mellett.

Tájékoztatjuk, hogy főszabály szerint az inverter méretezésének alapja a kiépítendő napelemes rendszer mérete, azaz a kiépítendő rendszerhez szükséges igazítani az inverter méretét is. A műszaki szakember jogosultsága megállapítani, hogy a felhívás alapján mekkora inverterre van szüksége a pályázónak.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Egy 2,8 kWp nagyságú napelemes rendszer esetében a 2 KW-os inverternél nem érvényesül a 20%-os határ, ilyenkor lehet nagyobb invertert alkalmazni?

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy a támogatás kizárólag a fogyasztás által igazolt, de maximum 5 kWp teljesítményű napelemre és azt kiszolgáló inverterre igényelhető. Mivel a felhívás a napelem panel esetén az inverterhez képest +20%-os eltérést enged meg, így önerőből (tehát a támogatáson kívül) további 20% (maximum 1 kWp) kapacitású napelem panel még felhelyezhető. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a többlet kapacitásról külön szerződést kössenek.

Nem a napelem teljesítménye volt a kérdés, hanem AZ INVERTER MÉRETE.

16-os kérdésére válaszolva, példaként említve, egy 3,9 kWp-s rendszer kerekíthető 4 kWp-re.

A felső plafon rögzítésének indoka a villamosenergia hálózat védelme.

(Amennyiben önköltségen nagyobb rendszert szeretne megvalósítani, akkor ahhoz az áramszolgáltató jóváhagyása mellett, a pályázattal érintett napelemes rendszertől gépészetileg és elektromosan is elkülönülő rendszernek a kialakítására van lehetőség. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a rendszerről külön szerződést kössenek.)

A fogyasztásból/energetikai tanúsítványból számolt maximálisan támogatható teljesítményérték természetesen nem minden esetben pontosan kivitelezhető a napelemes rendszerek tekintetében. Amennyiben a rendszer teljesítménye nem éri el az 5 kWp értéket, akkor ez az érték amennyire szükséges, felfele kerekíthető.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: A következő szabály érvényesíthető fordítva is, tehát az inverter teljesítménye is meghaladhatja 20%-kal a napelem névleges teljesítményét? "A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét."

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy a támogatás kizárólag a fogyasztás által igazolt, de maximum 5 kWp teljesítményű napelemre és azt kiszolgáló inverterre igényelhető. Mivel a felhívás a napelem panel esetén az inverterhez képest +20%-os eltérést enged meg, így önerőből (tehát a támogatáson kívül) további 20% (maximum 1 kWp) kapacitású napelem panel még felhelyezhető. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a többlet kapacitásról külön szerződést kössenek.

A felső plafon rögzítésének indoka a villamosenergia hálózat védelme.

(Amennyiben önköltségen nagyobb rendszert szeretne megvalósítani, akkor ahhoz az áramszolgáltató jóváhagyása mellett, a pályázattal érintett napelemes rendszertől gépészetileg és elektromosan is elkülönülő rendszernek a kialakítására van lehetőség. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a rendszerről külön szerződést kössenek.)

A fogyasztásból/energetikai tanúsítványból számolt maximálisan támogatható teljesítményérték természetesen nem minden esetben pontosan kivitelezhető a napelemes rendszerek tekintetében. Amennyiben a rendszer teljesítménye nem éri el az 5 kWp értéket, akkor ez az érték amennyire szükséges, felfele kerekíthető.

Az inverter méretét a napelemes rendszerhez szükséges méretezni. A pályázati felhívás alapján legfeljebb 5 kW kapacitású inverter számolható el, amitől +20%-os mértékben el lehet térni. Ettől abban az esetben lehetséges eltérni, ha dokumentumokkal támasztja alá a pályázó, hogy a felszerelendő magasabb kapacitású inverter olcsóbb, mint egy 5 kW-os. (Alátámasztó dokumentum: benyújtásra kerül egy db szkennelt, vagy emailben kapott árajánlat). Főszabály szerint az inverter méretezésének alapja a kiépítendő napelemes rendszer mérete, azaz a kiépítendő rendszerhez szükséges igazítani az inverter méretét is.

Nincs lehetőségünk arra, hogy minden pályázó esetén kiszámoljuk az inverter és a napelemes rendszer méretét, ezen okból kifolyólag alkották meg a telepítéséhez szükséges szabályokat, amelyeket fent olvashat, amelyek alapját adják a rendszer méretének kiszámításának.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Ha például egy 4,86 kWp-s napelemes rendszerre van szükség, azonban a 4 KW-os invertert így több, mint 20%-kal meghaladja a napelem teljesítménye, választható hozzá egy 5 KW-os inverter?

Kérésére válaszul tájékoztatjuk, hogy a támogatás kizárólag a fogyasztás által igazolt, de maximum 5 kWp teljesítményű napelemre és azt kiszolgáló inverterre igényelhető. Mivel a felhívás a napelem panel esetén az inverterhez képest +20%-os eltérést enged meg, így önerőből (tehát a támogatáson kívül) további 20% (maximum 1 kWp) kapacitású napelem panel még felhelyezhető. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a többlet kapacitásról külön szerződést kössenek.

A felső plafon rögzítésének indoka a villamosenergia hálózat védelme.

(Amennyiben önköltségen nagyobb rendszert szeretne megvalósítani, akkor ahhoz az áramszolgáltató jóváhagyása mellett, a pályázattal érintett napelemes rendszertől gépészetileg és elektromosan is elkülönülő rendszernek a kialakítására van lehetőség. Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy erről a rendszerről külön szerződést kössenek.)

A fogyasztásból/energetikai tanúsítványból számolt maximálisan támogatható teljesítményérték természetesen nem minden esetben pontosan kivitelezhető a napelemes rendszerek tekintetében. Amennyiben a rendszer teljesítménye nem éri el az 5 kWp értéket, akkor ez az érték amennyire szükséges, felfele kerekíthető.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Miről szükséges fotódokumentációt benyújtani? A fotódokumentációhoz hány darab fotóra van szükség az elején és a végén?

fotódokumentációnak azokat a fő elemeket kell tartalmaznia, ami pályázati felhívás műszaki megvalósítását érinteni fogja. Fontos, hogy minden olyan épületrész és gépészet dokumentálva legyen, ami pályázattal kapcsolatosan elbontással, építéssel, módosítással érintett lesz.

1. műszaki tartalom esetén pl. a tető és a villanyóra, stb.

2. műszaki tartalom estén pl. a tető és a villanyóra, a fűtési rendszer, nyílászárók, stb.  

Felhívjuk figyelmét, hogy nem a fotók számát vesszük figyelembe, hanem azok tartalmát. Amennyiben 15 fotó dokumentálja a helyszínt, akkor 15 fotóra van szükség, ha 4, akkor 4-re, ha 34, abban az esteben 34 fotót szíveskedjen csatolni!

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Kizáró ok, ha az az épület, amire a napelemet telepítenénk, nem szerepel a térképmásolaton?

Mind a 2.1.1, mind a 2.1.2 pont esetében a napelem-panelek mindazon épület tetőszerkezetére helyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók. Szükséges azonban, hogy a tulajdoni lapon fel legyen tüntetve az épület, amelyre a napelemes rendszer telepítve lesz.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Amennyiben tetőcsere történik a benyújtást követően, szükséges jeleznünk, hogy a fotódokumentáción szereplő tető a záráskor benyújtott fotódokumentáción már nem lesz egyforma?

Ebben az esetben fontos, hogy az egész épület látható legyen a fotókon, hogy az a beruházás befejezésekor beazonosítható legyen.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Ha önmagában az inverter nem rendelkezik 10 éves garanciaidővel, pályázat szempontjából elfogadható, ha a pályázó önerőből kifizeti az inverter garanciabővítését, ezáltal a garancia eléri a 10 évet? Ezt a szempontot a záró dokumentáció során ellenőrzik, amikor a jótállási jegyek is benyújtásra kerülnek vagy előre szükséges erről nyilatkoznia a kivitelezőnek?

„Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a lakossági pályázaton nyertes személyekkel kötendő Vállalkozási szerződésben a beépített napelemes rendszer egészére legalább 10 éves, egyéb beépített rendszer esetén pedig legalább 2 éves szavatosságot és jótállást szükséges vállalni.”

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Mi történik abban az esetben ha a pályázó és a villanyszámlán (ezáltal az áramszolgáltató összes engedélyén) két különböző név szerepel és az utóbbi nem tulajdonos?

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázat tekintetében szükségszerű, hogy az áramszolgáltatóval szerződött fél a Pályázó legyen. (A villanyórával/áramszolgáltatóval kapcsolatos költségek elszámolhatósága, és a teljes pályázati dokumentációval való összeférhetőség végett.) Átírás esetén viszont nem fogják tudni elszámolni az eddigi áramfogyasztásukat, és energetikai tanúsítványt szükséges készíttetni. Ennek az díja, amennyiben csak a napelemes rendszerre pályáznak, nem elszámolható költség. A 2. műszaki tartalom vonatkozásában ezen költség utófinanszírozással számolható el, és elkészíttetése nem minősül megkezdettségnek.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Mi történik abban az esetben ha a pályázó és a villanyszámlán (ezáltal az áramszolgáltató összes engedélyén) két különböző név szerepel és az utóbbi tulajdonos?

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázat tekintetében szükségszerű, hogy az áramszolgáltatóval szerződött fél a Pályázó legyen. (A villanyórával/áramszolgáltatóval kapcsolatos költségek elszámolhatósága, és a teljes pályázati dokumentációval való összeférhetőség végett.) Átírás esetén viszont nem fogják tudni elszámolni az eddigi áramfogyasztásukat, és energetikai tanúsítványt szükséges készíttetni. Ennek az díja, amennyiben csak a napelemes rendszerre pályáznak, nem elszámolható költség. A 2. műszaki tartalom vonatkozásában ezen költség utófinanszírozással számolható el, és elkészíttetése nem minősül megkezdettségnek.

HÓDSZOLÁR KÉRDÉSE: Illetve lenne egy külön kérdésünk, miszerint korábban azt a választ adták, hogy a fűtési energiaigényen TÚL a villanyfogyasztásra is lehet méretezni a napelemes rendszert, azonban ez ellentmond a Pályázati Felhívásnak, miszerint 1. műszaki csomag esetén csak a villanyfogyasztásra, második műszaki csomag esetén csak a fűtési energiaigényre lehet méretezni a napelemes rendszert. Így ebben szeretnénk kérni a hivatalos állásfoglalásukat, az energetikus csak a fűtési energiaigényt számolhatja ki vagy hozzáadhatja a meglévő villanyfogyasztást is? Melyikre méretezhető a napelem fűtéskorszerűsítés esetén?

A második műszaki tartalom választása esetén a múltbéli fogyasztást, továbbá a hőszivattyú energiaigényét szükséges számításba venni. A jövőben kiépítendő rendszerek energiaigényét nem lehetséges jelen pályázat keretein belül számításba venni.

További bejegyzések
Elvesztél az információk tengerében? Szaldó? Bruttó? Mi segítünk!

Meglévő rendszertulajdonosok, 2023.09.07. előtti igénybejelentéssel rendelkezők Nemrég írtunk blogot a várható fejleményekkel kapcsolatban, akkor azonban még csak kalkulálni tudtunk az esetleges lehetőségekkel. Nagy port kavart az a TikTok videó, amiben az éves szaldó megszüntetését vetítette előre Lantos Csaba energiaügyi miniszter a már meglévő napelemes rendszerek vonatkozásában. Ezt követően a Fidesz frakcióvezetője a bejelentés felülvizsgálatát kérte, […]

Tovább olvasom
Nézzük az aktuális helyzetet!

Kedves Ügyfeleink, Érdeklődők! Az elmúlt hetekben nap, mint nap fokozott figyelemmel kísérjük az őszre ígért konkrét információkat, ami egyaránt hatással lehet meglévő és leendő Ügyfeleinkre is. Ezért készítettünk egy rövid összefoglalót az aktuális helyzetről. Meglévő napelemes rendszerrel rendelkező Ügyfelek: Még van remény, nincs minden veszve! A múlt héten nagy port kavart Lantos Csaba energiaügyi miniszter […]

Tovább olvasom
Van már engedélyed?

Mi vonatkozik azokra, akik már rendelkeznek hálózatra visszatápláló (2022 októberig beadott igénybejelentés esetén) engedéllyel, szerződéssel? A jelenleg ismertek szerint még mindig azok járnak a legjobban, akik tavaly időben intézkedtek és akár önállóan, akár egy napelemes cégen keresztül, de beadták az igénybejelentésüket az áramszolgáltató felé. Náluk ugyanis minden feltétel adott. Az áramszolgáltató lassú ügyintézésének ellenére, mostanra […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram