Nem érdemes tovább várni, pályázat nélkül is megéri napelemet telepíttetni!

Marad a rezsicsökkentés, a Magyar Kormány szerint mintegy 100 ezer kkv részére, azonban ennek szigorú feltételei vannak. Blogbejegyzéseinkben ezeket szedtük össze, illetve, hogy mire számíthatnak azok a vállalkozások, akik kiesnek a kedvezményes villamosenergia- és földgázárra jogosultak köréből.

Kitérünk arra is, hogy melyik két fontos dátumot kell feljegyezzük a közeljövőre vonatkozóan.

2022. augusztus 1-től megváltozik az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A változások miatt a lakosság és a mikrovállalkozások kivételével a továbbiakban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozniuk kell.

2022. június 17-én megjelent az a kormányrendelet, ami lehetővé teszi, hogy a mikrovállalkozások is jogosultak legyenek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.

Ki jogosult egyetemes villamosenergia- és földgáz-szolgáltatásra?

2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a)      a lakossági fogyasztó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát (és földgázt), és az így igénybe vett villamos energiával (és földgázzal) nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával (és földgázzal) nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén,
 • ÚJ! a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője,

valamint

b)    az a nem lakossági fogyasztó, aki esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • ÚJ! a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás,
 • ÚJ! 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát és a földgázt,
 • 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron számolja el.

Ki minősül mikrovállalkozásnak, ami a nem lakossági fogyasztó státusz új feltétele?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében

a)    2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén (van beszámoló vagy adóbevallás):

i.     teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,

ii.    tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,

iii.     az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b)    2022-ben tevékenységet kezdett vállalkozás esetén (nincs beszámoló vagy adóbevallás (újonnan alapított)):

i.     a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,

ii.      az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Mi minősül szállóférőhelynek?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Jogosult-e a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján szerződött egyetemes szolgáltatóval?

Igen, kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén.

Az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás jogosult egyetemes szolgáltatásra, amely

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül,
 • 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát és a földgázt.

Nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely

 • 2022. június 18-án versenypiacon szerezte be a villamos energiát és a földgázt, vagy
 • nem kisfeszültségen vételez, vagy
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A vagy annál nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül.

A nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron,
 • 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron)

vételezhetnek villamos energiát.

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron
 • 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron)

vételezhetnek földgázt.

Mi történik, ha a nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) fogyasztása meghaladja a 4606 kWh/év/összes felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben a 4606 kWh/év/összes felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) kell megfizetni.

Az egyetemes szolgáltató által meghatározott ár (versenypiaci áron) nem minősül hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. itt tette közzé.

Mi történik, ha a nem lakossági fogyasztó (egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás) fogyasztása meghaladja az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben az 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) kell megfizetni.

Az árakat tartalmazó összefoglaló táblázatot ITT találja.

Jogosult-e 2022. július 31-ét követően egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó, ha 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát vagy földgázt?

NEM, ebben az esetben nem jogosult egyetemes szolgáltatásra a nem lakossági fogyasztó akkor sem, ha mikrovállalkozásnak minősül.

Van-e bármi teendője annak a nem lakossági fogyasztónak, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

IGEN.

Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT és ITT érheti el.

Kérjük, a nyilatkozatot a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Az egyetemes szolgáltató a határidő rövidségére való tekintettel a nyilatkozatokat kizárólag a fenti e-mail-címen fogadja!

Ha a felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM, de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.

Kell-e nyilatkoznia a jogosultságról az önkormányzatoknak, állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetőjének?

A jogosultság érvényesítése érdekében a felhasználónak egyetemes szolgáltatója felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

Hogyan lesz ellátva az, aki a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az a felhasználó, aki 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energiát, és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult.

A végső menedékes jogintézmény keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig az arra jogosult felhasználó villamosenergia-ellátását, a honlapon közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal, ha a felhasználó nyilatkozata 2022. július 1-jéig megérkezik.

Kell-e a végső menedékes ellátásra szolgáltatót keresni?

NEM. Az a 2022. június 17-én egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó, aki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatát 2022. július 1-jéig egyetemes szolgáltatója részére eljuttatja, az a jogszabály erejénél fogva jogosulttá válik a végső menedékes ellátásra.

Mi történik a meglévő egyetemes szolgáltatási szerződésekkel?

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik.

A szerződés megszűnését követően az egyetemes szolgáltató végszámlát bocsát ki, az elosztói engedélyes által becsült mérőállás alapján.

Azon felhasználók számára, akik 2022. július 1-jéig nyilatkoznak a jogosultság megszűnéséről, 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes biztosítja a villamosenergia-ellátást a honlapon közzétett mintaszerződés szerinti tartalommal.

Érinti-e a rendelet a hálózathasználati szerződéseket?

Magát a szerződést nem, azonban a hálózathasználati-szerződés megbízottkénti kezelését igen. A hálózathasználati-szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnik.

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jétől a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a fogyasztó felé.

Hogyan történik a rendszerhasználati díjak fizetése a végső menedékesi időszakban?

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését 2022. július 31-én a Vet. 63. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltató kezelte, 2022. augusztus 1-jétől a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint végső villamosenergia-menedékes végzi a fogyasztó felé.

További bejegyzések
Hitelkonstrukció vállalkozások számára 2023-ban

A kamatlábak magasak, a hitelfeltételek szigorodnak, forgóeszközhitel-szükséglet megnőtt, az energiahatékonysági fejlesztésekhez pedig forrásokra van szüksége a kkv-knak. A magyar kkv-k talpon maradásának és versenyképességének megőrzése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi 5%-os ügyfélkamattal elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeit. 2023 januártól […]

Tovább olvasom
Otthonfelújítási támogatás 2022.12.31. után

Meghosszabbította a kormány az otthonfelújítási támogatás igénylésének határidejét három hónappal, de csak speciális esetekben. A támogatást 2023.03.31-ig vehetik igénybe azok, akik kizárólagosan vagy részben napelemes rendszert szerettek volna elszámolni és Mivel sok mindenkinek elhúzódtak a folyamatban lévő projektjei, mint pl a tetőáthajtás, sok esetben a napelemes rendszer nem kerülhetett fel a tetőre, a Kormány erre […]

Tovább olvasom
Nem érdemes tovább várni, pályázat nélkül is megéri napelemet telepíttetni!

Marad a rezsicsökkentés, a Magyar Kormány szerint mintegy 100 ezer kkv részére, azonban ennek szigorú feltételei vannak. Blogbejegyzéseinkben ezeket szedtük össze, illetve, hogy mire számíthatnak azok a vállalkozások, akik kiesnek a kedvezményes villamosenergia- és földgázárra jogosultak köréből. Kitérünk arra is, hogy melyik két fontos dátumot kell feljegyezzük a közeljövőre vonatkozóan. 2022. augusztus 1-től megváltozik az […]

Tovább olvasom

Amennyiben kérdésed merült fel, vagy árajánlatot szeretnél kérni, fordulj hozzánk bizalommal! 

ImpresszumAdatkezelési tájékoztató
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram